Elektrisch ontharen overbeharing

Overbeharing laser of elektrisch ontharen.